Algemene voorwaarden

Aanvullende informatie

1. Huurperiode: Het betreffende contract is afgesloten voor de voornoemde periode. De huurder heeft geen recht op de woning buiten deze periode. In principe geldt een minimum verblijf van 3 nachten.

2. De boeking: De overeenkomst wordt gesloten tussen de verhuurder (= concessionaris vakantiewoning) en de huurder.  De verhuurder is niet aansprakelijk indien de verhuring niet kan doorgaan wegens overmacht of onvoorziene omstandigheden.  


3. Prijszetting: De gepubliceerde prijzen zijn de prijzen per vakantiewoning. De prijzen gelden als op de website vermeld. (onder voorbehoud van drukfouten, tenzij uitdrukkelijke vermelding van prijskorting op het contract). Extra diensten als eindschoonmaak en de arrangementen zijn apart te betalen (optioneel of verplicht). Kijk hiervoor uw contract na.


4. Dossierkost: Er worden geen dossierkosten aangerekend.


5. Voorschot: Bij boeking betaalt u binnen de 7 dagen een voorschot van 30% op de huurprijs. Het saldo betaalt u 8 weken voor vertrek. Bij boeking minder dan 8 weken voor vertrek dient het volledige bedrag betaald te worden. Bij niet tijdige betaling is Fuarte bvba gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.


6. Staat van het eigendom: De vakantiewoning wordt door ons persoonlijk  en regelmatig gecontroleerd. Indien er toch zaken zouden afwijken van de beschrijving of als er schade zou zijn dient u dit onmiddellijk te melden ter plaatse aan de verantwoordelijke/eigenaar, ook om te vermijden dat dit aan u toegeschreven wordt! Het probleem wordt dan zo snel mogelijk opgelost. Klachten die niet tijdens het verblijf gemeld worden worden achteraf niet meer aanvaard.

U dient het betreffende eigendom bij vertrek in dezelfde staat achterlaten als u het gevonden heeft bij aankomst. Alle verlies door breuk of schade aan de woning of inboedel moet door de huurder vergoed worden. Bij het voor de eindschoonmaak vermelde tarief gaan wij er van uit dat de woning in een correcte staat achterlaat. D.w.z. de vaat gedaan, vuilnis weg, geen etensresten, barbecue proper. Bij niet naleven van deze voorwaarden kunnen extra schoonmaakkosten aangerekend worden.


7. Waarborg: U bent verplicht een waarborg te betalen. Het exacte bedrag en wijze van betalen staat in uw huurovereenkomst vermeld. De eigenaar/verantwoordelijke ter plaatse heeft het recht u de toegang tot de woning te ontzeggen indien aan deze voorwaarde niet voldaan werd. Bij eventuele schade mag dit te vergoeden bedrag ingehouden worden van de waarborg. Als het overleg over deze schade niet tot overeenstemming leidt zal de huurder zich terzake rechtstreeks bij de eigenaar dienen te verhalen.


8. Uur vertrek en aankomst: Het is belangrijk dat u de aankomst- en vertrekuren stipt respecteert (voor het exacte tijdstip, zie documentatie van de woning). U dient enkele dagen voor uw afreis uw komst te bevestigen aan de contactpersoon ter plaatse (dit om niet voor een gesloten deur te staan).


9. Aantal toegelaten personen: Het aantal personen dat de woning betrekt mag niet hoger zijn dan vermeld in het contract. Als bij aankomst ter plaatse blijkt dat er meerdere personen zijn dan vermeld op het contract, heeft de eigenaar het recht een meerprijs te vragen (€ 40/pp/nacht voor verhuurprijs < € 1000/week en € 80pp/nacht voor verhuurprijs > € 1000/week) of het teveel aan personen te weigeren. Ook het plaatsen van tenten, mobilhomes of caravans is verboden. Baby’s tot max. 2 jaar oud worden niet meegerekend. 


10. Energiekosten (water, gas en elektriciteit): Deze zijn in de huurprijs inbegrepen.


11. Ongevallen: De eigenaar van de woning is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen in en rond de woning.


12. Annuleringsvoorwaarden: In geval van annulering door de huurder die geen annuleringsverzekering afsloot of buiten de voorwaarden van de verzekering valt is de huurder - tot 8 weken voor het vertrek het betaalde voorschot (30 % van de totale som) verschuldigd. - vanaf 8 weken voor het vertrek de totale verhuurprijs verschuldigd. Bij vroegtijdig vertrek of niet in gebruik nemen van de woning heeft u geen enkel recht op terugbetaling.


13. Verzekeringen: U bent verplicht om als huurder zelf over een passende verzekering te beschikken. Eventuele schade bij brand aan uw persoonlijke spullen is niet gedekt door de brandverzekering van de woning. Gelieve hiervoor zelf uw verzekeraar te raadplegen om te checken of u hiervoor een passende schadedekking geniet. U heeft hier soms een uitbreiding voor vakantiewoning van uw familiale- en woningverzekering nodig. Voor schade die niet gedekt wordt door uw verzekering ben u zelf als huurder verantwoordelijk. Fuarte bvba kan niet aansprakelijk worden gehouden voor geleden schade voor de huurder of derden ten gevolge het verblijf in het vakantiehuis.


14. Annulatie door Fuarte bvba: Als Fuarte bvba door overmacht gedwongen is het verblijf te annuleren (het pand is niet meer beschikbaar door bijv. een sterfgeval, echtscheiding, brand of andere), wordt u onmiddellijk op de hoogte gebracht. De overeenkomst wordt dan ontbonden zonder schadevergoeding en met terugbetaling van alle door u betaalde bedragen.


15. Bijzondere voorwaarden: deze voormalige boswachterswoning werd in concessie genomen van het Agentschap natuur en bos en maakt onderdeel uit van natuurgebied ‘De Duinengordel’. Dit houdt in dat verhuurder en huurder zich dienen te houden aan de regelgeving die in het natuurgebied van kracht is en deze tevens te erkennen :

· Parkeren kan enkel op de hiervoor aangeduide parkeerplaatsen (2 ter beschikking)

· De zone ‘gras en bos’ langs de woning kan gebruikt worden als spel en speelruimte. Het iets verderop gelegen weideland is natuurgebied en bestemd als broedplaats voor vogels, overwinteringsgebied voor insecten, vlinders, graaszone voor wild en mag men niet betreden.

· Grazend wild dient ten alle tijde gerust gelaten te worden. Wij dringen erop aan om deze niet te benaderen of op te schrikken.